Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:data-outputs

FIXME Tato stránka ještě není plně přeložena. Pomozte s dokončením překladu.
(odstraňte tento odstavec, jakmile je překlad dokončen)

Datové výstupy Ionozoru

VLF měření

VLF Data Analysis

Pro tento typ měření jsou produkovány záznamy ve formě spektrogramů uložené ve formátu FITS s bezeztrátovou kompresí. Hlavička souboru obsahuje metadatové informace k záznamu a vypadá například následovně:

SIMPLE =          T / file does conform to FITS standard       
BITPIX =         -32 / data type of original image          
NAXIS  =          2 / dimension of original image          
NAXIS1 =         4438 / length of original image axis         
NAXIS2 =         586 / length of original image axis         
ORIGIN = 'HFKVARY-R3'                             
DATE  = '2018-08-05T05:09:19' / file creation date (YYYY-MM-DDThh:mm:ss UT)  
DATE-OBS= '2018-08-05T05:09:28' / observation date (UTC)            
CTYPE2 = 'TIME  '      / in seconds                   
CRPIX2 =          1                         
CRVAL2 =    1533445768969 / unix time of the first FFT row in this file in 
CDELT2 =   170.666666666667 / time difference between two FFT samples in ms 
CTYPE1 = 'FREQ  '      / in Hz                     
CRPIX1 =          1.                         
CRVAL1 =        17000. / frequency, in Hz, of the leftmost pixel in the 
CDELT1 =       2.929688 / frequency difference between two neighbouring p
END                                       

Je vidět, že hlavička obsahuje několik typů časů, konkrétně to jsou pole:

 • DATE - systémový čas vytvoření souboru (vyplňuje FITS knihovna)
 • DATE-OBS -čas pozorovnání události odvozený od vzorkování
 • CRVAL2 - čas v unixtimestamp prvního vzorku v souboru odvozený od vzorkování.

Čas vzorkování plyne kontinuálně s každým vzorkem signálu. Systémový čas je korigován z internetu.

HF measurement

HF Data Analysis

The data from our measuring stations are going to be saved onto the Ionozor web storage from where they will be automatically generated as the appropriate graphs. The trial version of the script is running here. Data from currently registered stations are used.

cs/data-outputs.txt · Poslední úprava: 2018/08/14 13:37 autor: kaklik