Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:data-outputs

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:data-outputs [2016/12/06 21:21]
kaklik vytvořeno
cs:data-outputs [2018/08/14 13:37] (aktuální)
kaklik
Řádek 1: Řádek 1:
 FIXME **Tato stránka ještě není plně přeložena. Pomozte s dokončením překladu.**\\ //​(odstraňte tento odstavec, jakmile je překlad dokončen)//​ FIXME **Tato stránka ještě není plně přeložena. Pomozte s dokončením překladu.**\\ //​(odstraňte tento odstavec, jakmile je překlad dokončen)//​
  
-====== ​Ionozor data output types ======+====== ​Datové výstupy Ionozoru ​======
  
  
-===== VLF measurement ​=====+===== VLF měření ​=====
  
 [[en:​vlf_data|VLF Data Analysis]] [[en:​vlf_data|VLF Data Analysis]]
  
 +Pro tento typ měření jsou produkovány záznamy ve formě spektrogramů uložené ve formátu FITS s bezeztrátovou kompresí. Hlavička souboru obsahuje metadatové informace k záznamu a vypadá například následovně: ​
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=5opUZO7FMLw|Simulace šíření ​ionosférických gravitačních vln.]]+  SIMPLE ​ =                    T / file does conform to FITS standard ​             
 +  BITPIX ​ =                  -32 / data type of original image                     
 +  NAXIS   ​= ​                   2 / dimension of original image                     
 +  NAXIS1 ​ =                 4438 / length of original image axis                   
 +  NAXIS2 ​ =                  586 / length of original image axis                   
 +  ORIGIN ​ = '​HFKVARY-R3' ​                                                          
 +  DATE    = '​2018-08-05T05:​09:19' ​file creation date (YYYY-MM-DDThh:​mm:​ss UT)    
 +  DATE-OBS= '​2018-08-05T05:​09:​28' ​observation date (UTC)                         
 +  CTYPE2 ​ = '​TIME ​   ' ​          / in seconds ​                                     
 +  CRPIX2 ​ =                    1                                                   
 +  CRVAL2 ​ =        1533445768969 / unix time of the first FFT row in this file in  
 +  CDELT2 ​ =     170.666666666667 / time difference between two FFT samples in ms   
 +  CTYPE1 ​ = '​FREQ ​   ' ​          / in Hz                                           
 +  CRPIX1 ​ =                   ​1. ​                                                  
 +  CRVAL1 ​ =               17000. / frequency, in Hz, of the leftmost pixel in the  
 +  CDELT1  ​            2.929688 / frequency difference between two neighbouring p 
 +  END                                                                              
 + 
 +Je vidět, že hlavička obsahuje několik typů časů, konkrétně to jsou pole:  
 + 
 +  * DATE - systémový čas vytvoření ​souboru (vyplňuje FITS knihovna) 
 +  * DATE-OBS -čas pozorovnání události odvozený od vzorkování 
 +  * CRVAL2 - čas v unixtimestamp prvního vzorku v souboru odvozený od vzorkování. 
 + 
 +Čas vzorkování plyne kontinuálně s každým vzorkem signálu. Systémový ​čas je korigován z internetu.
  
 ===== HF measurement ===== ===== HF measurement =====
cs/data-outputs.txt · Poslední úprava: 2018/08/14 13:37 autor: kaklik